Egentlig er det en videnskabsteortisk retning, der lægger vægt på at betragte fænomener som helheder snarere end som sammensatte enkeltdele. 

Hvad betyder det så?

Det betyder at det er en illusion at tro vi ikke er afhængige af jorden og alt det der lever på den. Det er vi. 

Illusionen er ved at briste, vi kan med selvsyn konstatere, hvad der sker når vi driver rovdrift på jordens resourcer med bl.a. naturkatastrofer til følge. Dyrene taler vi om om som produktionsenheder og vi maser dem sammen på al for lidt plads i effektiviseringens navn. Dyrene bliver syge af for store mængder antibiotika som ender hos os selv når vi spiser dem. Det efterlader os ukampdygtige overfor sygdomme der rammer os fordi vi bliver recistente af det. Bier dør af insektgifte der er sprøjtet ud på markerne og det hindrer den bestøvning der er nødvendig for at få for eksempel gode sunde æbler.

Hvis vi vågner op til virkeligheden, vil der opstå en længsel i os efter at passe på vores omgivelser for vi ved vel egentlig godt, at når vi rammer dyrene rammer vi os selv og hvis jeg rammer dig rammer jeg også mig selv.

Hvis vi indser at helheden er mere end summen af delene, når synergi effekten 2+2 =5 kan vi skabe en bedre verden.